Krajem novembra 2008. Željko Kecman je podnio žalbu na presudu

Krajem novembra 2008. Željko Kecman je podnio žalbu na presudu Vrhovnog suda FBiH kojom je proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, čime je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Ustavni sud BiH je utvrdio da “ne postoji kršenje prava na pravično suđenje”, te istakao da je presuda jasna i zadovoljava standarde pravičnog suđenja uspostavljene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, prenosi birn.

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Bihaću je prvostepenom presudom proglasilo Kecmana krivim i osudilo ga na kaznu zatvora od 15 godina. Nakon iznesenih žalbi i obnovljenog suđenja pred Vrhovnim sudom FBiH, Kecmanu je kazna smanjena na 14 godina.

Kecman je proglašen krivim da je u drugoj polovini juna 1992. godine, u okviru širokog i sistematskog napada VRS-a usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva u općini Sanski Most, kao pripadnik Šeste sanske brigade VRS-a prekršio odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata.

U presudi stoji da je Kecman maltretirao i ubio zarobljene Hasana Merdanovića, Ekrema Merdanovića i Hilmu Keranovića u selu Hrustova u općini Sanski Most. Kecman je bez povoda, prema navodima presude, trojicu zarobljenika počeo tući nogama i rukama, a nakon toga ih odvodio jednog po jednog i iz pištolja ispalio više metaka u trojicu zarobljenih civila, nanijevši im smrtonosne rane.

 

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *