IslamBosna.ba – Egipatski muftija Ševki Allama izdao je fetvu po kojoj tvrdi da je dozvoljeno izdvojiti zekat za egipatsku vojsku i policiju.

On je u emisiji Razgovori s muftijom, koja se emituje na satelitskom kanalu One live kazao kako su klasični islamski učenjaci kategoriju na Allahovom putu protumačili kao kupovinu oružja i opreme za vojsku koja se bori protiv neprijatelja.

On je naglasio da su se muslimani, još od vremena Allahovog Poslanika, s.a.v.s., “borili protiv ekstremizma, a borba protiv haridžija se temeljila na idejnoj borbi i borbi oružjem.”

Prema tvrdnjama vjerskih krugova bliskih egipatskom diktatorskom režimu, a oličenih u šejhu-l-Azharu, Ahmedu Tajibu, bivšem egipatskom muftiji Ali Džum’i i aktuelnom muftiji Ševkiju Allamu, svi oni koji se ne slažu sa diktatorskom politikom generala es-Sisija smatraju se haridžijama. Ne mali broj puta su pripadnici pokreta Muslimanske braće od strane njih proglašavani haridžijama, dozvoljeno je njihovo ubijanje, a vojska i policija su u nizu slučajeva izvršili egzekucije članova ovog pokreta nakon hapšenja.

Mnogi analitičari ovaj korak muftije smatraju korakom da se  imetak od zekata stavi pod kontrolu vojske i policije, a sve pod plaštom borbe protiv terorizma.

IslamBosna.ba