IslamBosna.ba- Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od ministara vanjskih poslova Evropske unije zatvaranje satelitskih kanala koji pripadaju pokretu Muslimanske braće, a emituju se preko evropskih satelita. Sejf en-Nasr, pomoćnik ministra vanjskih poslova za odnose sa evropskim zemljama zatražio je u utorak, prilikom susreta sa ambasadorima zemalja EU da „zatvore satelitske kanale koji pripadaju terorističkoj organizaciji Muslimanske braće, a koji se emituju preko evropskih satelita, jer, prema njegovim riječima „ti kanali podstiču nered i ubistva u Egiptu.“
On je također zatražio od evropskih institucija da prekinu sve kontakte i komunikaciju sa organizacijama koje su u sklopu, po njegovim riječima „terorističke organizacije Muslimanske braće“ i ove organizacije ne predstavljaju zvanični Egipat.
Još prije današnjeg sastanka, u nedjelju, egipatski zvaničnici su saopćili kako su proveli kontakte sa nekim stranama u Evropskoj uniji i iskazali svoju zabrinutost zbog emitovanja kanala koji navodno pripadaju organizaciji Muslimanske braće. U saopćenju nije istaknuto o kojim kanalima je riječ, ali izvori bliski pučističkim egipatskim vlastima navode da se radi o nekoliko kanala: Misr Al-An, Rabi’a, Mukmilin i Eš-Šerk, koji svoj signal emituju iz Turske, gdje im je i sjedište preko francuskih satelita.

IslamBosna.ba