“Egipćani bez sumnje žele da islam igra ulogu u oblikovanju zakona te nacije”, navodi se u izvještaju.

Istraživanje, koje je sprovedeno na 1000 ispitanika, je također pokazalo da većina Egipćana vjeruje da plemeniti Kur’an treba oblikovati zakone te države.

60% Egipćana kaže da žele da egipatski zakoni striktno slijede Kur’an. 32% ispitanika izjavilo je da žele egipatske zakone u skladu s principima islama, ali ne i da striktno slijede Kur’an, dok ih je samo 6% reklo da Kur’an ne bi trebao imati utjecaja.

Anketa pokazuje da naročito stariji Egipćani (68%) podržavaju mišljenje da zakoni trebaju strogo biti usklađeni si Kur’anom, dok taj postotak donekle opada među mladim Egipćanima (54%).

Anketa je pokazala i da 56% ispitanika pozitivno gleda na političku stranku Muslimanskog bratstva, a 44% ih pozitivno gleda i na selefijsku stranku En-Nu, prenosi Onislam.net.

 

(minberba)

Leave a Reply

*

captcha *