Edin i Edina se prijavljuju za poziciju laboratorijskog menedžera. Njihove mape su identične, samo je razlika u spolu kandidata. Ipak, Edin bolje prolazi kod zaposlenih na fakultetu prirodnih nauka. Iz studije postaje očigledno da se žene u toj oblasti moraju mnogo više potruditi da bi dobile poziciju koju žele.

Autori istraživanja zamolili su 127 biologa, hemičara i fizičara sa šest velikih američkih univerziteta da ocijene fiktivne aplikacije za posao. Profesori i docenti su bodovali sve aplikante sa 1 – 7 bodova. Pored ocjenjivanja njihovih profila, profesori su također trebali da se izjasne koliko bi rado zaposlili dotičnu osobu i kolika bi joj bila plata.

Rezultat: Edin je u prosjeku imao oko 4 poena, dok je Edina imala 3,3 poena. Godišnja plata mu je iznosila 30.200 dolara, dok je njena iznosila 26.500 dolara.

STUDIRAJeu

Leave a Reply

*

captcha *