U Dohi, glavnom gradu države Katar, 3. i 4. decembra 2011. godine, održano je zasjedanje Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka, kojim je predsjedavao šejh Jusuf el-Karadavi. Na zasjedanju je sudjelovalo 30 članova Vijeća, koji su pristigli iz raznih dijelova svijeta. U radu zasjedanja učestvovao je i hafiz Safvet Halilović, član Vijeća povjerenika i profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Razmatrana su brojna pitanja, naročito ona u vezi sa dešavanjima u islamskom svijetu posljednjih mjeseci. Nakon vođenih rasprava i diskusija, Vijeće je izdalo Završnu deklaraciju, u kojoj se ističe:

Revolucije i dešavanja u sklopu arapskog proljeća

Unija koristi priliku da svoje čestitke uputi muslimanskoj zajednici uopće, posebno onim državama u kojim su revolucije uspjele da slome nasilje, diktaturu i despotizam, na putu izgradnje sistema u kojima će vladati principi pravičnosti i jednakosti. Za porodice šehida i ranjenika, Unija upućuje Allahu dove da primi njihov šehadet i žrtvu, da oporavi ranjene i izliječi oboljele, da njihove porodice obdari strpljenjem i mirom. Nove strukture vlasti su dužne da štite te porodice, vode brigu o njihovom položaju, pružaju im dodatnu pomoć, uz zahvalnost i priznanja koje i zaslužuju.

Poruka Unije narodu koji je pristao uz demonstrante, koji su muslimansku zajednicu probudili iz letargije, je sljedeća: „Znajte da promjena i pobjeda dolazi od Allaha. Jedino On je dostojan hvaljenja i zahvaljivanja (Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći). Budite čisti u svojim naumima, redove ujedinite u služenju svojoj vjeri i zajednici. Poruka Unije onima koji se pripremaju za rukovodna postavljenja u tim zemljema, jeste da se boje Allaha i da ih ne zavara prolazni sjaj moći i položaja, da kad sude, budu pravedni, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne krše, da prihvate zbilju pluralizma koji je Allahova datost i zakonitost položena u Kosmosu u kojem obitavaju i ljudska društva. U Kur’anu se ističe: da je Allah htio sve bi vas objedinio kao jednu zajednicu; da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Uzvišeni Allah nam naređuje dobrobit i pravičnost prema svakome ko se protiv nas ne bori i ne protjeruje nas s naših ognjišta. Znajte da su pripadnici iste domovine, iz redova drugih vjera i političkih grupacija, vaša braća po ljudskosti, vaši partneri u domovini, koji imaju dužnosti koje i mate i vi, a i obaveze koje imate i vi. Znajte da su moć i pložaj Allahovo iskušavanje, da se vidi kako ćete postupati, da iskušavanje s doborom i blagodarom može biti teže od iskušavanja zbog gubljenja imanja i života, i ljetine. Posmatrate li Allahove zakonitosti u Kosmosu, u njima ćete uočiti postepenost u popravljanju prilika diljem vaših zemalja, iskvarivanih tokom dugih vremenskih epoha, zbog nasilja, despotizma, raspaljivanja strasti, nacionalizma, plemenskoga i sektaškog šovinizma. Tu je i zakon prioriteta, uz nezaokupljanje ograncima na štetu osnova, nečim važnim na štetu onog što je preče, a najpreče je patriotsko jedinstvo u cijeloj zemlji i uzajamna saradnja zemalja radi ostvarenja ekonomskoga, društvenoga, moralnoga i duhovnog progresa. Neka vas sve skupa Allah ojača i učvrsti vam korake. Neka i nas i vas uputi na Pravi put.

U vezi s dešavanjima u arapskom svijetu i revolucijama koje su se tamo desile, Unija poručuje sljedeće:

U vezi sa zbivanjima u Tunisu: Tuniskom narodu Unija čestita uspjeh u provođenju poštenih izbora, koji su doveli do formiranja ustanova zasnovanim na demokratskom dogovaranju predsjedništva, parlamenta, države i vlade, u patriotskom usaglašavanju. Čestita mu što je uspješno položio ispit revolucije, s kojim njegovi novi nosioci vlasti uopće, a islamski pokret među njima posebno, nastoje narod voditi putem pravednosti i jednakosti, istinski štiteći ljudska prava, radeći uporno na ostvarenju svekolikog progresa, koji će narodu osigurati čast, dostojanstvo i slavu, da bi ga doveli do razine s kojom će doprinositi civilizacijskom razvoju, bez međusobnog udaljavanja zbog idejnih, političkih, pa ni suštinskih razlika, kako bi se ostvarilo patriotsko jedinstvo koje je temelj uspjeha, kako bi to jedinstvo bilo polazište djelotvorne saradnje sa svim arapskim državama i islamskim narodima, kao i izvor milosti prema svima potlačenima na Zemlji.

U vezi sa zbivanjima u Egiptu: Unija smatra da se u Egiptu vlast pod hitno treba prenijeti mirnim putem na izabrane predstavnike naroda, sa svim nadležnostima, bez tutorstva nad njima, uz poštivanje volje naroda. Isto tako, Unija pohvaljuje egipatski narod za odziv na posljednjim izborima, kao što pohvaljuje i sve napore koje je narod uložio i ulaže ih u ispravnost i pravičnost izbora. Unija se nada da će se to nastaviti u svim narednim etapama izbora. Unija koristi i priliku da egipatskom narodu uputi čestitke za uspjeh na izborima u prvoj etapi, a revolucionarima čestita pobjedu, čineći dovu Allahu da ih učvrsti na pravom putu.

Unija ustanovljuje potrebu za miroljubivim i dobrosusjedskim suživotom muslimana, uključujući sva njihove pravce i usmjerenja, s njihovim partnerima iz reda kršćana Kopta. Potrebno je otklanjati svaki pokušaj i gasiti svaku varnicu grupaškoga ili etničkog nesporazuma među sinovima jedne domovine.

Svjetska unija islamskih učenjaka insistira posebno na pridržavanju programa srednjeg puta (al-wasatiyya) i usredsređivanja na velike probleme koji se tiču potreba građana, umjesto bavljenja parcijalnim i formalističkim pitanjima. Unija ponovo iznosi svoj zahtjev da se obustavi svaki vid nasilja i restrikcije protiv mirnih protesta, ali istovremeno poziva demonstrante da se klone svih postupaka i radnji koji prekoračuju okvire zakona.

U vezi sa zbivanjima u Libiji: Unija poziva libijski narod da se okiti strpljenjem i prijelaznoj vladi pruži istinsku priliku da svoju zadaću obavlja do regularnih izbora. Poziva ga i da podrži svaki projekat koji podupire državne interese i podstiče davanje oprosta, pomirenja i tolerancije, da čini sve što može u davanju doprinosa društvenoj stabilnosti, miru i patriotskoj slozi.

Unija cijeni ulogu libijskih revolucionara na svim poprištima borbe, kao i njihovu žrtvu i ispravnost njihovog zavjeta. Unija čini dovu Allahu da primi njihov napor i borbu, a ujedno ih poziva da s državnim ustanovama sarađuju radi uspješnoga mirnog prelaska iz stanja pobune u stanje države, s osloncema na sve fetve koje je izdao Visoki muftijski savjet, a koje se tiču zabrane na prodaju oružja i trgovanje njime na nezakonit način, uz riješenost pobunjenika da nadležnim organima predaju oružje koje drže kod sebe.

Unija preporučuje prijelaznoj vladi da snosi odgovornost, čuva povjerenje i primjenjuje pravdu među ljudima, da bude čista i jasna u uspostavljanju načela istinskog partnerstva za sve slojeve društva.

U vezi sa zbivanjima u Jemenu: Unija poziva na obustavljanje ubijanja civila, muškaraca, žena i djece. Zahtijeva garantovanje prava na nastavak mirnih protesta i demonstracija, uz omogućavanje izvršenja i primjene tačaka Zaljevske inicijative (al-mubadara al-khalidžiyya). Unija zahtijeva i formiranje vlade patriotskog jedinstva i ubrzano reformisanje bezbjednosnih i vojnih ustanova, uz sasvim ozbiljan rad na podizanju razine brige o jemenskom narodu koji dugo trpi siromaštvo, bijedu i oskudicu.

Unija poziva sva humanitarna društva i organizacije da pružaju podršku tom narodu, posebno teškim ranjenicima, žrtvama nasumičnog ubijanja koje su provodile režimske snage.

U vezi sa zbivanjima u Maroku: Unija čestita marokanskom narodu uspješno provedene reforme i izbore koji su protekli pošteno i fer. Marokanskom narodu, njegovom kralju i vladi želi daljnji procvat i napredak, a ujedno od Stranke pravičnosti i progresa, koja je pobijedila na izborima, zahtijeva da ostvari istinski model pravednosti i jednakosti, kao i da ostvari sveobuhvatan napredak.

U vezi sa zbivanjima u Siriji: Unija pozdravlja herojski sirijski narod i njegovu trajnu mirnu pobunu protiv tiranskoga i despotskog režima, poziva ga da čuva tu mirnu koncepciju demonstracija. Unija pozdravlja i Arapsku ligu što je iznijela jedan broj odluka protiv vladajućeg režima u Siriji, shvatajući ih kao pozitivan i hrabar korak s njene strane, po tome što se odluke mogu razumijevati kao jasno svrstavanje uz redove ugnjetenog naroda.

Unija opet potvrđuje podršku koju je, u svome prethodnom proglasu, uputila Sirijskom nacionalnom vijeću. Unija koristi priliku i da turskoj vladi i narodu izrazi zahvalnost, a od libanonske vlade Unija zahtijeva da stane na stranu sirijskog naroda. 

U vezi sa zbivanjima u Palestini: Svjetski unija islamskih učenjaka s velikom zabrinutošću prati ono što se zbiva na svim područjima blagoslovljene zemlje Palestine, počevši od Mesdžida al-Aksa i časnog Jerusalima pa do pojasa Gaze, posebno nastojanja cionista da se, uz primjenu svih mogućih sredstava, domognu svete džamije Mesdžid al-Aksa. Unija najoštrije upozorava cioniste da se ne poduhvataju toga pogubnoga koraka (rušenja džamije Al-Aksa), koji bi u tom regionu raspalio dodatne požare. Džamija Al-Aksa je prva kibla muslimana i mjesto Poslanikovog a.s. polaska na Mi’radž, a pored toga, na tim mjestima se nalaze i svetišta kršćana.

Zalog ovoga našega oštrog upozorenja je dubina osjećanja, ukorijenjena u duše muslimana, okrenuta našim časnim svetinjama, povrh toga što arapske pobune mogu, ako Bog da, pripremiti klimu za ostvarivanje jedinstva muslimanske zajednice.

Unija poziva vođe arapskomuslimanske zajednice da ponesu svoju odgovornost, da herojski otpor palestinskog naroda podrže svim raspoloživim mogućnostima, shvaćajući to jedinim izborom u okončanju okupacije i očuvanju svetinja. Vladama arapskih zemalja Unija poručuje da se ujedine u borbi protiv zajedničkog cionističkog neprijatelja, što podrazumijeva i obustavljanja mirovnih sporazuma kao i ekstradicije cionističkih ambasadora iz zemalja u kojima još borave. Unija insistira kod egipatskog vođstva da otvori stalni prijelaz u Rafahu, za lica i robu, te da ga ne zatvara ni pod kojim uvjetom. Također, Unija pozdravlja egipatske vlasti i njihovu pozitivnu ulogu na planu zbližavanja palestinskih pokreta Fatah i Hamas, koji imaju za cilj okončanje palestinskih podjela.

U vezi sa zbivanjima u Iraku: Unija s velikom zabrinutošću prati pogoršavanje bezbjednosne, političke, društvene i ekonomske situacije u Bagdadu, središtu iračke civilizacije, povrh ljudskog krvoprolića koje se zbilo u njemu, u kojem su sudjelovali okupatori i njihovi pomagači. Unija pomno prati ono što se naziva američkim povlačenjem iz Iraka. Naspram ovih zbivanja i tokova, Unija poziva Iračane, sve njihove sastavne dijelove i političke grupacije, u red iračkog jedinstva, u očuvanje jedinstva države i nepristajanje uz pozive na podjele, razdor i sukobljavanje. Unija upućuje poziv zemljama u susjedstvu Iraka da se ne upliću u unutarnja pitanja Iraka i da ne čine isto ono što je radio američki okupator. Umjesto toga, Unija od arapskih i islamskih zemalja zahtijeva da pomognu iračkom narodu u očuvanju suverenosti svoje zemlje i njenoga digniteta.

U vezi sa zbivanjima u Bangladešu: Unija ponovo potvrđuje svoj zahtjev, iznesen u ranijem proglasu, da se puste pohapšeni, da se daju opće slobode i ubustave nasilne mjere protiv zatvorenika.

U vezi sa zbivanjima u Somaliji: Unija ponovo potvrđuje sadržinu svojih ranijih proglasa u sklopu kojih je pozivala na zadovoljavanje ukupnih interesa, obustavljanje nasilja i zaštitu somalskog naroda, kao i pružanje pomoći u ostvarenju napretka.

Opći preporod

Svjetska unija islamskih učenjaka smatra da su njeni krupni zadaci ispravljanje misaonih i djelatnih deformacija u islamskom svijetu; ulaganje maksimalno mogućeg napora svim raspoloživim sredstvima u širenju središnjosti, umjerenosti, zdrave svijesti i ispravnog razumijevanja islama i njegovih propisa; pridržavanje njegovih odredaba i propisa; okupljanje muslimana oko njih, iz reda nosilaca vlasti i običnih građana, muškaraca i žena; isticanje pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku na razini pojedinca, kolektiva, naroda i vlasti; pozivanje svih muslimana na brižno izvršavanje ibadeta koji su izvor sreće i uspjeha, uz plemenit odgoj koji štiti jedinstvo društava i pospješuje pozitivan duh, dovodeći ga u položaj dobrog uzora koji garantuje civilizacijski preobražaj zajednice, kroz pružanje otpora unutrašnjoj slabosti i defetizmu, u svrhe stizanja do očekivanih promjena (Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni).

Poziv u sveopće pomirenje

Svjetska unija islamskih učenjaka ponovo poziva u oživljavanje sveopćeg pomirenja svih djelatnih skupina u cjelokupnoj muslimanskoj zajednici, državnih i narodnih, učenjaka i daija, ustanova i organizacija, naroda i nacionalnosti, na osnovama garantovanja prava i pružanja sloboda, uz širenje osnova partnerstva i pridržavanje koncepcije mira, rječju i djelom, uz uspostavljanje načela pravednosti, hitno izvršenje presuda nezavisnog sudstva, dokazivanje suverenosti zakona i neovisnosti sudstva, dokidanje vanrednih sudova, hitno oslobađanje svih zatvorenika od nasilja, pojednostavljivanje povratka protjeranih građana, potvrđivanje uloge učenjaka u preobražaju zajednice i pozivanje k Allahu uz pridržavanje vjerskih i patriotskih vrjednota zajednice, njihovo štićenje s osjećanjem ponosa na ulogu i presijecanje puta onima koji budno motre na njih.

Unija pozdravlja dragocjene napore koji se u nekim arapskim i islamskim zemljama ulažu u ostvarivanju pomirenja među svim djelatnim grupacijama u službi islamske misli, pogotovo one koje su niz godina u promjenama slijedile put sile i svireposti a nakon toga su se priklonile slovu prava i vratile se koncepciji islamske središnjosti, koji i naša Unija podstrekava i k njemu poziva. U tom kontekstu, Unija utvrđuje potrebu za puštanjem preostalih političkih zatvorenika u svim zemljama islamskog svijeta, za uključivanjem svih u djelatan život, u mirovne aktivnosti, kroz korištenje njihovih mogućnosti i iskustva u štićenju muslimanske omladine od zapadanja u kandže onih koji pozivaju u nemoral, nasilje i ateizam.

Najzad, Unija obznanjuje nastavak svoje odlučnosti u upućivanju zajednice, popravljanju razumijevanja i njenom podsticanju za željeni civilizacijski preporod, a to sve donoseći zbir odluka koje se tiču stalnog organizovanja naučnih simpozija, praktičnih kurseva i štampanju naučnih i kulturoloških biltena, koji imaju svrhu da identifikuju sve probleme prisutne na islamskom poprištu, da ih sagledavaju u svjetlu savremene situacije, saglasno načelima usvojenim na osnovama strateškog plana.

Na kraju, Unija koristi priliku da izrazi svoju najtopliju zahvalnost zemlji domaćinu, njenom narodu i vladi, za plemenitu brigu i časne stavove, na svim poljima etike i humanosti. 

Generalni sekretar Unije                                                           Predsjednik Unije             

prof. dr. Ali al-Karadagi                                                prof. dr. Jusuf al-Karadavi

 

S arapskog preveo:

dr. Mehmed Kico

 

 

(rijasetba)

Leave a Reply

*

captcha *