IslamBosna.ba– U suri Saba, ajet drugi, Allah,azze ve džel, kaže:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je samilostan i On prašta grijehe.

U Kur’anu, Allah, te’ala, više od 70 puta spominje da je On- El-Gafur Er-Rahim (Onaj koji oprašta grijehe i Koji je samilostan). Ovaj ajet iznad je jedini primjer u cijelom Kur’anu kada je red obrnut- Er-Rahimul Gafur.

Zbog čega?

Imam Ibn Kajjim tvrdi da ukoliko proučavate ‘ilm (znanje) u Kur’anu, pronaći ćete da ga Allah, te’ala, spominje zajedno sa er-rahmet (milost). Tu su pojedini primjeri:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

“Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem” . (El-Mu’min,7.)

Dova onih koji su razumom obdareni :

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

“Oni kažu: „Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“ (Ali-Imran,8.)

Ajet iz sure Saba, Allah, te’ala, počinje sa يَعْلَمُ, –On zna, koji kad pogledamo u nastavku ima direktnu vezu sa onim zašto je Er-Rahim prvo spomenuto. Kada ispitamo pojavljivanje riječi Gafur u Kur’anu, ili magfiret (oprost), primjetit ćemo da se odnosi na ljude. Na primjer:

Nuh, a.s., je rekao svome nevjerničkom narodu:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

I govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; (Nuh, 10.)

U ovom ajetu iz sure Saba, uočavamo li direktno obraćanje ljudima? Spominje se zemlja, šta dolazi sa neba, šta se penje… ljudi su spomenuti posredno i ispitujući ovo posredno obraćanje, uočavamo zbog čega se Er-Rahim spominje prije El-Gafur.

Kako to?

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ – On zna šta u zemlju ulazi:
Stavljamo u nju sjeme, ali štaviše, mi ćemo također jednog dana biti u zemlji. Bit će nam potrebna milost Svemilosnog kada budemo u zemlji.

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا- a šta iz nje izlazi:
Sjeme raste iz zemlje, ali, jednog dana će nas okupiti iz zemlje. Kada izađemo iz zemlje tražit ćemo i bit će nam potreban magfiret (oprost) Onog koji oprašta.

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ – i šta se s neba spušta:
Kiša je milost koja nam je data, vahj (objava) dolazi sa neba i također je milost koja nam je data, naš rizk (opskrba) dolazi sa neba i također je milost koja nam je data.

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا – a šta se na nj uspinje:
A šta se uspinje do neba? Naša dova, naše duše i naša djela. Šta nam je potrebno od Allaha, te’ala, za sva ova tri primjera? Magfiret (oprost), da bi naše dove i dobra djela bili primljeni, a da našim dušama bude oprošteno.

A onda Allah završava ajet sa predmetom ovog dragulja:

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

On je samilostan i On prašta grijehe.

Svaki dio ovog ajeta povezuje nas sa dva imena Allaha, redom kojim se pojavljuju.

SubhanaAllah!

Najveće ‘kritike’ koje se odnose na Kur’an jeste da se ajeti previše ponavljaju i da su isti u velikom broju sura. Ali, kada obratimo pažnju na Kuran, kada istinski razmislimo, onda vidimo da ima vrlo malo ponavljanja. Ovo nisu obične riječi, ovo su Uzvišene Riječi koje imaju duboku mudrost.

Govor je sastavljen od dva dijela ili aspekta:

  1. Značenja: ono što kažete. Kur’an ima Uzvišeno značenje.
  2. Stila- način na koji kažete. Kur’an svoje značenje predstavlja dubokim i čudesnim stilom.

Ljudi nisu u stanju da konstantno imaju značenje i stil. Uzmite, na primjer, poznate citate koje svi znamo: ‘Ja imam san’ ili ‘u strahu ne postoji ništa čega bi se plašili osim samog straha’. Ovi citati su uzeti iz govora, ali jedini dio koji poznajemo ili se sjećamo su samo tih nekoliko riječi. Ovaj Kur’an, ove uzvišene riječi Allaha, azze ve džel,  stalno održavaju  kontinuitet značenja i stila, razmišljajući o ovim ajetima na skroman način možemo iskusiti nekoliko kapi tih mudrosti.

Da nas Allah uzvišeni učini prijateljima ove Knjige, amin!

 

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Numan Ali Kan

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba