IslamBosna.ba-  U suri eš-Šu’ara, Allah, te’ala, spominje priču o velikom broju poslanika, i On kaže:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ

Kad im brat njihov Nuh reče (106. ajet), i ovaj oblik se ponavlja za Saliha, Luta i Huda, a.s.. Kad god se spomene narod, Allah kaže “ أَخُوهُمْ” njihov brat za poslanika.

Međutim kada Allah, te’ala, spominje Šu’ajba, a.s., on kaže:

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ

Kad im Šuajb reče (177. ajet)

Zbog čega drugi poslanici imaju status ‘brata’ a Šu’ajb, a.s., ne?

Čak u drugoj suri, Allah kaže:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

A Medjenu – njegova brata Šuajba (El-A’raf, 85), u ovoj suri Allah navodi brat.

Da bi ovo shvatili, moramo pogledati sami grad Medjen. Postoje dva imena Medjena u Kur’anu, prvi je Medjen, a drugi je Ashabul Ejke (narod drveta). Ejka se odnosi na ogromno drvo koje su obožavali.

Dakle, kada se radi o lokaciji, grad se naziva Medjen. Kada se odnosi na stanovnike prema gradu se naziva Ashabul Ejka.

Kako im se Allah, te’ala, obraća u suri eš-Šu’ara, gdje ‘njihov brat’ nije spomenut?

On kaže:

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ

stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike  (176.)

Kada Allah, te’ala, spominje lokaciju, kao što je to u ajetu 85. sure el-A’raf, On, te’ala, kaže أَخَاهُمْ njihov brat. Kada se odnosi na njihov vjerski identitet, Allah, te’ala, ne kaže“أَخَاهُمْ“, samo Šu’ajb. Kada je u pitanju lokacija, Šu’ajb je njihov brat. Ako je u pitanju vjera, nisu braća iako imaju istu krvnu liniju, isto državljanstvo, isti identitet i istu geografsku lokaciju.

Preciznost Kur’ana, subhanaAllah!

 

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Povezani tekstovi:

  1. Milost i oprost
  2. Velij i Mevla
  3. Zakletve u Kur’anu
  4. Sintaksa Kur’ana
  5. Precizan ‘izbor’
  6. Čudesni ajet

Autor: Numan Ali Kan

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

00:00