U APF nisu optimisti da će cjelokupan plan biti i ostvaren zbog loših iskustava iz prethodnih godina, ali dva tendera su već raspisana.

Vlada FBiH računa na privatizaciju firmi u kojima ima manjinski udio kao jedan od izvora finansiranja deficita budžeta za 2012. godinu mada su u nekim finansijskim institucijama prognozirali pad investicija zbog pada kreditnog rejtinga naše zemlje.

Osim “Šipad eksport-importa” i “Unisa”, za koje je objavljen tender, u planu za iduću godinu su “Hidrogradnja”, “Energoinvest”, “Aluminij”, Remontni zavod Travnik, te “Sarajevo osiguranje”, “Energopetrol”, “Bosnalijek” i FDS, u kojima FBiH ima manjinsko vlasništvo. Sve ove firme bile su predviđene za privatizaciju i prethodnih godina.

Enes Ganić, direktor APF, rekao je da je plan za 2012. urađen na bazi ranijeg stava Vlade, koja će pak dati konačnu riječ o njegovoj sudbini.

Istakao je da je nerealno očekivati da uspije privatizacija svih deset firmi, pa možda ni pet. Tvrdi da su dobijali pisma namjere potencijalih investitora, ali “kakva su vremena, bojim se da pisma ne povuku”.

“Prvi test će biti ‘Unis’ i ‘Šipad’. Ponude se dostavljaju do 16. januara. ‘Unis’ je kvalitetna firma i on će nam biti prvi signal da li će se nešto moći uraditi”, rekao je Ganić.

Ova je godina ranije ocijenjena jednom od najlošijih s obzirom na to da je prodato nekoliko firmi u cijeloj FBiH, a nijedna iz nadležnosti APF.

Ganić je rekao da misli da će iduća biti još lošija, ali da u ovoj godini nisu ni imali odluka Vlade o privatizaciji.

Na pitanje da li promovišu firme inače predviđene za privatizaciju, odgovorio je da to čine za one o čijoj prodaji odluči Vlada.

Desnica Radivojević, dopremijer FBiH, rekao je da još nije precizirano s koliko će sredstava od privatizacije biti planirano pokriće deficita budžeta, ali tvrdi da se može računati na privatizaciju.

“U APF su rađene analize, studije za pojedina preduzeća, procjene”, dodao je Radivojević.

Državni kapital firmi na koje Vlada FBiH računa, odnosno onih u kojima ima manjinski udio, knjigovodstveno je vrijedio oko 107,5 miliona KM. Deficit za iduću godinu, prema prednacrtu budžeta, biće 423 miliona KM, od čega se oko 260 miliona KM planira namiriti trezorskim zapisima.

 

(kipba)

Leave a Reply

*

captcha *