On je, na “doručku s novinarima”, koji su organizirali Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Cure u Klubu BH novinara u Banjoj Luci povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kazao da je problem u tome što policijske agencije u BiH nisu ni organizaciono ni materijalno opremljene da se nose s novim metodama vrbovanja, koje se danas dešava putem interneta.

“Policija nema uređaje za virtuelno praćenje i otkrivanje vrbovanja, a u većini slučajeva ni roditelji ne znaju šta im djeca rade i kakve sadržaje pretražuju na internetu”, objasnio je Ivanović.

Bosna i Hercegovina je, kazao je, kuća na putu za sve vrste kriminala – od šverca droge i oružja do trgovine ljudima.

“Do 2002. godine Bosna i Hercegovina je bila zemlja prijema za djevojke iz istočnoevropskih zemalja koje su ovdje dolazile i bavile se prostitucijom. U zadnjih deset godina od zemlje prijema Bosna i Hercegovina je postala zemlja tranzita, ali i zemlja porijekla odakle se regrutuju mlade djevojke i momci i šalju u zapadnu Evropu. Mnogi od njih bivaju odvedeni na prevaru i u stranim državama se radno i seksualno eksploatišu”, objasnio je Ivanović dodajući da je prije 12 godina u Republici Srpskoj postojalo 75 noćnih barova u kojima je radilo 480 djevojaka, od kojih su 30 posto njih bile žrtve trgovine ljudima.

“Danas je situacija daleko bolja, što ne znači da ne bi mogla biti i bolja”, rekao je Ivanović dodajući da se u posljednje tri godine broj žrtava trgovine ljudima u BiH kreće između 30 i 35.

Po riječima Lane Jajčević, pravne savjetnice u organizaciji Udružene žene, u Sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u Banjoj Luci je od 2006. godine bilo smješteno šest djevojaka, žrtava trgovine ljudima.

Među faktore koji utiču na trgovinu ljudima, osim siromaštva i kulturoloških obrazaca, spadaju i nedovoljna saradnja policije i tužilaštva i neujednačena sudska praksa.

Problem predstavljaju i ruralne sredine za koje „ni ne znamo šta se sve tamo dešava i koliko tu maltretiranja i zlostavljanja djece ima”.

Da bismo podigli svijest ljudi, naročito mladih, o opasnostima trgovine ljudima SIPA je, u saradnji s nevladinim organizacijama u BiH, organizirala niz radionica u osnovnim i srednjim školama na kojima su skretali pažnju na metode vrbovanja putem interneta i kako ih prepoznati i izbjeći.

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *