IslamBosna.ba- Zašto Kur’an kaže da će ljudima koji završe u Džehennemu ‘lica pocrnjeti’, dok će onima u Džennetu ‘lica pobijeljeti’? To zvuči rasistički!”

Ovo je uobičajeno pitanje koje su mi postavili jako puno puta. Istina je da Kur’an spominje ‘tamna’ i ‘bijela’ lica, kao u suri Ali Imran i suri ez-Zummer. Međutim, apsolutno je neispravno pretpostavljati da se radi o bilo kakvim rasnim predrasudama, i ova greška se može pripisati kao prvo, pogrešnom prevođenju, a kao drugo kulturnom nepoznavanju nijansi arapskog jezika.

Riječi koje se koriste u Kur’anu (kao tabijadu i musvedde) nisu u jezičkim oblicima koji su povezani s bojama kože ljudi. Stoga osoba koja tečno govori arapski jezik nikada ne bi povezala ove ajete s opisom boje kože!

Ovi Kur’anski glagoli i imenice su u arapskom jeziku zapravo povezani s svijetlinom dana i tamom noći. Osim toga, kulturne konotacije ‘dana’ i ‘noći’ u arapskom jeziku nadilaze boje. Svjetlost dana je povezana sa optimizmom, srećom i općim pozitivnim osjećanjima (čak i u engleskom jeziku govorimo o ‘novoj zori’ ili ‘izlasku sunca’ da bismo ukazali na takva osjećanja). A tama noći je povezana sa strahom, neizvjesnošću i tjeskobom (i u engleskom, također, imamo ‘tamne oluje’ kao metaforu za nesigurnost). U suri Junus, ajet 27., ‘tama’ je izričito povezana s noći, što ukazuje na to da ona nema nikakve veze s bojom kože قطعاً من الليل مظلماً .

Dakle, kada Kur’an opisuje Džennetlije kao ‘svijetle’, korištena je riječ u kontekstu svijetline dana, a ne bjeline kože! Isto važi i za ‘tamno’: to je tama noći, a ne nijansa melanina! Stoga je apsolutno netačno prevesti takve ajete kao ‘bijele’ i ‘crne’, ako ništa drugo, najbliže riječi bi bile ‘posvijetlili’ ili ‘potamniti’, ali čak i tada engleski ne odgovara arapskom.

Bijela, smeđa ili crna boja kože ne znači ništa za spas, a to je ustanovljeno načelo islama. I naravno, ljudi svi boja kože bit će ‘osvijetljeni’ vijestima o Džennetu, a ‘potamnjeli’ vijestima o suprotnom.

Molim Allaha da naša lica, bez obzira koje su boje kože, učini ‘svijetlim’ dobrim vijestima o Džennetu na Dan kada će se neka lica ‘posvijetliti’, a druga ‘potamniti’. Amin!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Jasir Kadi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba