IslamBosna.ba-Ministar pravde Kraljevine Saudijske Arabije, Muhammed el-Issa, je osudio međunarodne grupe za ljudska prava zbog napada na pravosuđe Kraljevine, rekavši da se zakoni ove zemlje zasnivaju na božanskim pravilima sadržanim u Kur’anu. “Bilo kakav napad na pravosuđe će se smatrati napadom na suverenitet Kraljevine”, kazao je on nedavno.

Obraćajući se američkim pravnicima, pravnim savjetnicima i akademicima u Washingtonu, el-Issa je kazao da veliki broj osoba ima pogrešno shvatanje islamskih zakona jer prate pristrane informacije i ignorišu kulturne razlike. “To je razlog zbog čega organizacije za ljudska prava prave velike greške u svojim izvješćima”, kazao je on.

Ministar je pokušao da se razbije zablude koje postoje o raznim šerijatskim kaznama poput odrubljivanja glave, odsijecanja ruku i bičevanja. “Ove kazne imaju svoje uporište u božanskim vjerskim tekstovima i ne možemo ih mijenjati”, rekao je on.

El-Issa je naglasio napredak koji je Kraljevina napravila u krivičnom pravu. “U Saudiji sudovi koji vode krivične parnice su otvoreni za javnost kako bi se osigurala transparentnost i pravednost.”

On navodi da  se  primjenom islamskoga zakona smanjio kriminal u Kraljevini. “Islam je vjera mudrosti koja poziva na dijalog sa drugim vjerskim uvjerenjima i miran suživot sa drugim zajednicama”, kazao je ministar.

“Da islam nije dobra vjera ne bi trajala više od 1.400 godina i ne bi imao na milione sljedbenika širom svijeta”.

Govoreći o smrtnoj kazni, on kaže da veliki broj zemalja u svom zakonodavstvu ima ovaj oblik kazne.

“Kazna odsijecanja ruke se također nalazi i u drugim vjerama osim islama”. On ističe da je bičevanje je metoda koja se sprovodi kod osuđenika za ozbiljne zločine koji se tiču časti. “Šerijatski zakon ne odobrava odsijecanje ruku onima za koje se sumnja da su lopovi. Islam suosjeća sa žrtvom, a ne zločincem”, dodao je ministar.

 

IslamBosna.ba