IslamBosna.ba-Kada vidimo prizore besprijekorne ljepote, često čujemo izraz ‘Džennet na Zemlji“. Ali postoji samo jedno mjesto koje doslovno ima pravo da se proglasi zemaljskim Džennetom. Tamo, duboko u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji prekrivenoj zelenim tepisima i milionima suza, leži džennetska bašča. To je mjesto za koje je poznato svakom muslimanu, ali ipak postoji toliko toga što ne znamo. Ovdje su samo neke od zanimljivih činjenica i misterija o Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji.

9. Prvo mjesto koje je na Arapskom poluostvu dobilo struju

Kada su Osmanlije dovele struju do Arapskog poluostrva, prvo mjesto koje je osvijetljeno bilo je Poslanikova, s.a.v.s., džamija. Po nekim proračunima, to je bilo nekoliko godina prije nego što je sultan osvijetlio svoj dvor u Istanbulu.

8. Sadašnja džamija je veća od starog grada

Sadašnja džamija je više od 100 puta veća od prvobitne zgrade. To znači da sadašnja džamija pokriva gotovo cijelo područje samog starog grada Medine. To je očigledno iz činjenice da je mezarje Džennetul Baki’je bilo na periferiji grada za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., dok se sada mezarje nalazi uz samu džamiju.

7. Postoji prazan mezar u Poslanikovoj, s.a.v.s., sobi

Dugo godina kružila je priča o ‘praznom mezaru’  gdje su  ukopani Poslanik, s.a.v.s.., Ebu Bekr i Omer, r.a. Ovo je, međutim, potvrđeno kada se 1970. mijenjao prekrivač hudžre. Da li je ili nije namjenjeno za Isaa, a.s., kada se vrati na zemlju je upitno..

Aiša, r.a., je željela da bude ukopana u istoj sobi, ali je na kraju odlučila da se ne razlikuje od ostalih Poslanikovih, s.a.v.s., supruga. Hasan, r.a, je također želio da bude pokopan ali mu to tadašnje vlasti nisu dozvolile.

Kao što je to pomento u pojedinim hadisima i drugim autentičnim knjigama postojalo je mjesto i za četvrti mezar u ovoj prostoriji/hudžri. To isto mjesto Aiša, r.a., je ponudila AbdurRahman bin Aufu, r.a.

Hafs bin Omer AbdurRahman prenosi: „Kada je Abdur Rahman bin Auf, r.a., bio na samrti, Aiša, r.a., mu je poslala poruku da mu čuva mjesto pored Poslanika, s.a.v.s. kazavši: “Prihvati, ukoliko želiš”. AbdurRahman joj je rekao: „Čuo sam da nisi skinula svoju maramu od kad je Omer, r.a., tu ukopan. Osim toga, ne želim pretvoriti kuću Poslanika, s.a.v.s., u mezarje.  Obećao sam Osmanu bin Mazunu, r.a., da će naši mezarovi biti blizu“.

Također u Buhariji se govori da je Aiša, r.a., ostavila amanet rođaku Abdullahu bin Zubejru, r.a., da ne bude ukopana u hudžri. Umjesto toga da je ukopaju na mezarje gdje su ukopane i ostale Poslanikove, s.a.v.s., supruge  jer ne želi da se razlikuje od njih.

Imam Malik kaže: „Postojalo je još prostora u hudžri. Stoga je rečeno Aiši, r.a., da ukoliko joj to pričinjava zadovoljstvo, da bude ukopana tamo nakon njene smrti. Aiša, r.a. je odgovorila: ‘Onda bih bila od onih koji uvode novotariju0“.

Mnogi učenjaci su pisali da postoji mezar unutar istočnog djela hudžre. Sa’ad bin El-Musejib kaže: „To mjesto je za Isaa, a.s.“

Tirmizi spominje da je Abdullah bin Selam prenio: „Osobine Poslanika, s.a.v.s., su opisane u Starom Zavjetu, a također je tu spomenuto da će Isa, a.s., biti pokopan pored njega“.

Abdullah bin Omer prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Isa, a.s., će sići na zemlju. Oženiće se i imaće djecu. Tako će provesti 45 godina i na kraju će umrijeti i biće ukopan samnom. Na Sudnjem danu, ja, Isa,a.s., Ebu Bekr i Omer ćemo ustati sa istog mjesta“

6. Uništena je u požaru

Veći dio stare džamije, uključujući i prvobitni minber Poslanika, s.a.v.s., je uništen u požaru koji je zahvatio džamiju stoljećima nakon preseljenja Poslanika, s.a.v.s.. Vatra je bila toliko velika da su se krov, kao i pojedini zidovi Poslanikove, s.a.v.s., hudžre srušili, otkrivajući njegovo počivalište po prvi put u 600 godina.

5. Nekad je bila bez kupole, sad ima dvije

Više od 650 godina nakon što je Poslanik, s.a.v.s., preselio, nije postojala kupola nad njegovim, s.a.v.s., mezarom. Prvi put je izgrađena 1279. godine od strane memlučkog sultana i bila je drvena. Zelena kupola koja postoji danas je zapravo vanjska kupola iznad sobe Poslanika, s.a.v.s. Postoji i unutrašnja kupola koja je mnogo manja i unutar nje su  ispisana imena Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekra, r.a., i Omera,r.a..

4. Kupola je nekad bila ljubičasta

Da, ljubičasta. Ispostavilo se da je kupola bila različitih boja i oblika prije nego što je dobila sadašnji oblik i boju prije oko 150 godina. U jednom periodu bila je bijela, a najduže je bila ljubičasto-plava, boja koju su naročito voljeli Arapi Hidžaza.

Purple-Dome

3. Ona ima tri mihraba

Većina džamija ima samo jedan mihrab, ali Poslanikova, s.a.v.s., džamija ima tri. Današnji mihrab je ona koji koriste imami kad predvode namaz. Sljedeći mihrab je uvučen iz zove se Sulejmanov ili Ahnaf mihrab. Napravljen je po naređenju Sulejmana Veličanstvenog za hanefijske imame da bi predvodili namaz, dok su malikijski imami koristi Poslanikov mihrab.

Poslanikov mihrab  u potpunosti pokriva područje koje je Poslanik,s.a.v.s., koristio kad bi predvodio namaz.

2. Šta se nalazi u sobi Fatime, r.a.

Predmeti koji su pripadali Poslaniku, s.a.v.s., nalazili su se u ovoj sobi ili sobi Fatime, r.a., koja je nakon velikog proširenja Poslanikove, s.a.v.s., džamije obuhvatila i nju. Kada je Medina tokom Prvog svjetskog rata bila pod opsadom, zapovjednik osmanske vojske je veliki broj neprocjenjivih artefakata prenio u Istanbul, skrivajući ih u odjeću žena i djece. Oni se sada mogu vidjeti u palati Topkapi. Međutim, pojedini još uvijek postoje ali nisu dokumentovani.

1.Puna je tajnih znakova

Da, džamija Poslanika, s.a.v.s., je prekrivena sa toliko suptilinih znakova i tajni pored kojih Da Vinčijev kod izgleda kao jeftini puzzle za predškolce. Svaki stup, svaka kupola, svaki prozor nosi priču i ukazuje na događaj koji nosi historijski i duhovni značaj. Ljudi koji su gradili Poslanikovu, s.a.v.s., džamiju shvatili su da bi bilo nemoguće postaviti znakove svukuda jer bi odvraćali od glavne svrhe- namaza. Dakle, oni su se snašli da na genijalan način ukažu na određena mjesta kroz manje promjene dizajna okolnih objekata.

secret-signs-in-the-mosque

 

zeleni tepih- indicira na džennetsku bašću;

Prostor između moje sobe i moje minbere je džennetska bašča“,  Mutefekun alejhi
duge, tanke, narandžasto-smeđe trake na stubovima– ukazuju na stvarni položaj Džennetske bašče po nekim učenjacima;
zlatne cvjetne šare na stubu (desna strana slike)- ukazuju na visinu prvobitnog mesdžida za vrijeme Poslanika, s.a.v.s.

Poslanikova, s.a.v.s., džamija nikad nije bila samo džamija. Ona je bila središte prve islamske zajednice i nacije. Bila je poprište naših najvećih pobjeda i tragedija. Ona je bila društveni centar, utočište beskućnika, univerzitet  i džamija, sve u jednom.

Kao muslimanska zajednica i ona je rasla tokom godina i postaje modernija sa svakom novom generacijom. Ali bez obzira na eksponencijalni rast i promjene od jednostavne unutrašnjosti sačinjene od palminih stabala pa do današnjeg mermera i zlata, njeno unutrašnje jezgro je ostalo isto. Možda je to lekcija i za nas sve.

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Povezani tekstovi:

Znate li koje su crkve ustvari džamije?I-dio

Činjenice koje niste znali o Mesdžidu-l-Aksi

Znate li da Osman b. Affan, r.a,, ima račun u jednoj saudijskoj banci

Činjenice koje niste znali o Kabi

Islambosna.ba