… u komentaru pod naslovom “Iluzorne nade” koji je objavljen u listu “Tageszeitung”.

„Vrijeme je bilo sazrilo da se na kosovsku vladu prenesu nove kompetencije. Da li Kosovo sada može postojati kao nezavisna država? Sasvim ne. Tinjajući konflikti sa srpskom manjinom na sjeveru zemlje sprječavaju razvoj zemlje. Srbija ne može prihvatiti kosovsku realnost. Psihički i politički još nije u stanju da uspostavi normalne odnose. Na to je može prisiliti samo EU. Srbija se ozbiljnom pristupu u EU može nadati tek kada normalizuje odnose sa Kosovom”, piše pored ostalog Rathfelder u listu “Tageszeitung”.

“Labilna sloboda” naslov je komentara u listu “Die Welt” u kojem Stefani Bolzen piše da je u sjeni krize eura malo ko primijetio istorijski događaj u Prištini. “Parlament bivšeg UN-ovog protektorata je slavio početak punog suvereniteta. Ubuduće se tehnokrate međunarodne zajednice neće službeno miješati u trenutcima kada ova mala država odlučuje o svojoj sudbini. Ako bi EU uradila realnu analizu, došla bi do neugodnog zaključka: Projekat Kosovo je, bez obzira na 3,3 milijarde eura koliko je od 1999. godine iz evropskih kasa otišlo u ovu balkansku zemlju, ”failed state”. Također i bez obzira na desetine hiljada vojnika koji tamo i dalje garantuju mir. Sjeverni dio i dalje ostaje bure baruta. 13 godina nakon rata Srbi tamo i dalje imaju kontrolu. Vjerovati da je nekada krizno područje napravilo korak prema stabilnoj ili šta više prosperitetnoj državi je bacanje prašine u oči. Još uvijek pet evropski zemalja nije priznalo nezavisnost Kosova. Kosovo nije član UN-a. To je velika prepreka za privredni razvoj”, piše pored ostalog Bolzenova u listu “Die Welt”.

Problem više nije Kosovo, nego Bosna

“Nesigurna situacija u području uz granicu Kosova i Srbije je razlog zašto se još uvijek na Kosovu ne može razmišljati o smanjivanju trupa Kfora”, piše u listu “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

“Bez obzira na nesigurnu situaciju, zatvaranje Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu je logično. Vlasti bi trebale osigurati da se zaštita manjina i praktično provodi a ne samo ugradi u kosovski Ustav. Međutim, ne može se reći da je evropska najmlađa država dosegla svoju ´punu nezavisnost`. Kada je riječ o ključnim pozicijama, zapadni posmatrači će i dalje imati pravo odlučivanja. Kosovo još dugo neće biti zaista suverena zemlja. Međutim, u poređenju sa Bosnom je to značajan korak. Kosovo je od 2008. do 2012. godine imalo nadgledanu nezavisnost koja je sada, u najmanju ruku, i formalno ukinuta. U BiH, i to od 1995. godine, još uvijek postoji `Ured visokog predstavnika`. Bosna je ta, a ne Kosovo, koja daje povod za zabrinutost na Balkanu. Postojanje Kosova kao države nije ugroženo, ali Bosne jest”, piše pored ostalog u listu “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

List „Westfalen-Blatt“ piše da se „sada kada Kosovo slavi, ne smije zataškati da linija sukoba između Kosova i Srbije i dalje ostaje. Situacija se politički zaoštrava. Nova srbijanska vlada je orjentisana nacionalistički više nego bilo koja ranija. Mrske promiloševićeve snage su se ponovo ugnijezdile na vodećim pozicijama. Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. To je prvi korak ka istinskoj nezavisnosti i potpunom suverenitetu. Međutim, bez Brisela to neće uspjeti. EU je jasna: Sbija ne može biti članica EU sve dok postoji evropska problematična zona – Kosovo. Ovaj pravac se sada mora dosljedno poštovati”, kategoričan je komentator lista “Westfalen- Blatt”.

(Deutsche Welle)

(vijestiba)

Leave a Reply

*

captcha *