Bez odgovora

Za banke i mikrokreditne organizacije, naime, na snazi je Agencijina odluka koja jasno kaže da banke, u slučaju prijevremene otplate kredita, ne mogu obračunavati i naplaćivati naknadu za raskid ugovora u procentu višem od iznosa primjenjivanog prilikom obrade kredita. Naknade za kredite kreću se od 0,5 do maksimalno dva posto. Osnovica za obračun te naknade je glavnica kredita na dan prijevremene otplate.

Nastavak sramne pljačke potvrđuje i slučaj Nasira Haseljića iz Sarajeva.

– U septembru prošle godine podigao sam kredit u UniCredit banci, koja mi je za obradu uzela iznos od jedan posto, a na zatvaranju kredita, što sam uradio u decembru prošle godine, za prijevremenu otplatu uzeli su mi pet posto – istakao je Haseljić.

On je taj slučaj pokušao prijaviti Agenciji za bankarstvo FBiH, ali ni tamo nije naišao na razumijevanje.

– Dva puta obraćao sam se Agenciji, ali su bili toliko arogantni, da nikada nisam dobio odgovor, niti žele se javiti na telefon – rekao je Haseljić.
 
Brojne prijave

Direktor Agencije Zlatko Barš potvrdio nam je da su građani uputili veći broj prijava protiv banaka zbog naplaćivanja većeg iznosa naknada na ranije zaključenje kredita.

– Većina građana koji su nam se žalili zaključila je kredite i platila veću naknadu prije stupanja na snagu odluke Agencije o zabrani naplate većeg iznosa naknada. Mi sada trebamo vidjeti koje prijave može obuhvatiti donesena odluka. Očekujemo da sada  Upravni odbor (UO) Agencije da svoje tumačenje ovih slučajeva. Nakon toga, a ako bude utvrđeno da su banke počinile prekršaje, poduzet ćemo odgovarajuće mjere – rekao je Barš. 

Uskoro nalog za kažnjavanje

“Dnevni avaz” neslužbeno saznaje da bi Agencija uskoro trebala dati nalog svojim inspektorima da ispitaju slučajeve naplate većeg iznosa naknada i da kazne banke za koje bude utvrđeno da su činile zloupotrebe.

Avaz

Leave a Reply

*

captcha *