IslamBosna.ba- Ali Muhammed es-Sallabi je rođen 1963. godine u Bengaziju, na istoku Libije. Osnovne studije završio je 1993. godine na Islamskom univerzitetu u Medini, na Odsjeku za da‘vu i usuli-din, gdje diplomira kao student generacije, a magistarske studije je završio na Islamskom univerzitetu Ummu Derman na Odsjeku za usuli-din, Odjel za tefsir i kur’anske nauke, gdje je stekao i zvanje doktora islamskih nauka.

Član je Vijeća povjerenika Svjetske unije islamskih učenjaka i autor je desetine djela iz svih oblasti, a kod nas su prevedena djela Poslanikov životopis, Ebu Bekr, Omer i dr.

U nastavku vam prenosimo intervju sa uvaženim šejhom Sallabijem.

IslamBosna.ba-  Poštovani šejh, na početku zahvaljujemo Vam se na izdvojenom vremenu da govorite za naš portal. Danas ummet proživljava civilizacijsku, političku i ekonomsku krizu, možemo li ovo vrijeme usporediti sa nekim od perioda iz islamske historije?

Dr. Es-Sallabi: Islamska historija je prolazila kroz različite periode, periode napretka, pobjeda, ali i padova. Ovo što se dešava je civilizacijski sukob na vrhuncu borbe i na svim nivoima; ideološkom, ekonomskom i političkom. Očigledna je borba između ideja, a ummet prolazi kroz iskušenja, a nakon iskušenja dolazi civilizacijski procvat.

IslamBosna.ba- Posljednjih godina svjedoci smo brojni historijskih serija, kao što su Ertugrul i Sultan Abdulhamid, interesuje nas Vaše mišljenje kao historičara?

Dr. Es-Sallabi:: Ja, lično, ne pratim turske historijske serije, ali neka braća, koja ih prate, govorili su mi da su ispunjene principima i vrijednostima koje ukazuju na identitet ovog ummeta. Sultan Abdulhamid II je, bez sumnje, snažna ličnost kojoj je učinjena nepravda i čovjek koji je uradio mnogo za ummet. Ja smatram, a Allah najbolje zna, korištenje drame u svrhu dobra, a protiv zla, istine, a protiv laži i upute a protiv zablude, dobro je djelo.

Čini mi se da serije imaju veoma veliki utjecaj u islamskom svijetu. Probudile su svijest, kulturi, ideje i povezale ove generacije sa našom historijom. Sve to je pozitivno i pozitivno djeluje na prosperitet ummeta i njenu budućnost.

IslamBosna.ba- Nekoliko vaših djela su prevedena na bosanski, kao što su Poslanikov životopis, Ebu Bekr, Omer i dr., koje Vaše djelo je najdraže?

Dr. Es-Sallabi: Na mene je najveći utjecaj ostavila knjiga Poslanikov životopis.

IslamBosna.ba- Koja je Vaša poruka muslimanima Evrope, a posebno Bosne i Hercegovine?

Dr. Es-Sallabi: Moja poruka braći i sestrama u Bosni i Hercegovini je da se drže Kur’ana, jer je on validan i primjenljiv za sva mjesta i za svo vrijeme. Također, trebaju slijediti sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u djelima, postupcima i riječima. Trebaju objasniti veličinu islama i, kroz Kur’an i sunnet, istaći vrijednosti i principe, posebno u onome što je vezano za ljudska prava, mirnu koegzistenciju, prava žena, ustav, zakone, pravdu i ljudsku čast. Također, trebaju istaći ljepotu i veličinu Kur’ana i intelektualne, tjelesne i duhovne ljudske potrebe i interesovanja, koje Kur’an ističe. Trebaju se fokusirati na da’vu sa mudrošću i na najljepši način raspravljati i iznositi dokaze, tražeći Allahovo zadovoljstvo.

IslamBosna.ba- Kakav je značaj Svjetske unije islamske uleme posebno za muslimanske manjine?

Dr. Es-Sallabi: Značaj Svjetske unije islamskih učenjaka za Bosnu veoma je velika i krucijalna. Ova organizacija ima hrabrosti i slobode, koje ne posjeduju brojne institucije u islamskom svijetu. Pored toga, posjeduje i pojedince i učenjake, kao što je šejh Ahmed er-Rejsuni, kojeg smatram najboljim učenjakom iz oblasti intencija šerijata, onda šejh Ali Karadagi, jedan od najboljih eksperata za islamsku ekonomiju, dr. Muhsin Abdulhamid el-Iraki, po mom mišljenju najveći mufesir na svijetu, onda šejh Muhammed Hasan Veled ed-Dedew, hafiz ovog vremena, koji zna veliki broj djela napamet jedan je od eksperata u fetvama. Pored njih u su Jusuf Abdulhajj es-Sudani, šejh Fadl Murad iz Jemena i brojni drugi koje je Allah učinio korisnim muslimanima i islamu.

IslamBosna.ba- Kakvo je stanje islamske uleme u arapskom svijetu?

Dr. Es-Sallabi: Neke organizacije i sistemi se bore protiv muslimana i uleme danas, uleme kao što je šejh Selman el-Auda, Ali el-Umeri, šejh Salah Sultan. Pored toga, česte su sistemske kampanje, kroz televizije i portale, na iskrivljenju realnosti. Također, pokušavaju utrnuti svjetlo, koje se rasplamsalo u tami. Postoje i pokušaji likvidacije i ubijanja u Jemenu, Libiji, Iraku, Siriji, Palestini…

IslamBosna.ba-Ovih dana svjedoci smo previranja u bratskoj Libiji, šta se dešava?

Dr. Es-Sallabi: Ovo što se dešava u Libiji je sukob između pomagača civilne države i pomagača nacionalnog koncenzusa s jedne strane, a s druge strane vojne države, koja slijedi antirevoluciju. Uzvišeni kaže: Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne?! U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene; u Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja. (Fatir, 43)

IslamBosna.ba