IslamBosna.ba- Ako budeš slavio i veličao Uzvišenoga, sa tebe će spasti grijesi, tvoje srce će biti očišćeno, jer ti veličaj Onoga ko čisti od nedostataka, koji otklanja mahane, a nagrada je shodno djelu koje činimo. Kada god veličaš i slaviš Njegovo biće, On čisti tvoje biće: Pa slavi i zahvaljuj Gospodaru svome.

Slavi Allaha jer te je On stvorio iz ničega, stvorio i uljepšao tvoj izgled. On ti je dao hranu kada si bio gladan, dao ti je sigurnost od straha, uputio te iz zablude, dao ti je vid i sačuvao sljepoće, podučio te i zaštitio neznanja, slavljen neka je On.

Slavi svoga Gospodara jer te je On uputio u vjeru, pokazato ti Kur’anom na pravi put, na tvoje srce izlio uputu, a tvoju dušu isprao svjetlošću svoje vjere. Ogrnuo te odjećom zdravlja, i sigurnosti. Slavljen neka je On, Silni!

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba