IslamBosna.ba- Dunjalučki život je ispunjen poteškoćama i problemima u svim njegovim segmentima i dijelovima. U takvom stanju, čovjek vjernik putuje Allahu oslanjajući se na dvije pomoći, na zahvalnost i strpljivost. Čovjek se ne može spasiti i biti čvrst u tom teškom putovanju ako se ne bude držao ta dva užeta.

Zahvalnost i strpljivost u čovjekovom putu prema Allahu su poput krila u ptice, održavaju joj ravnotežu. To mogu uspjeti samo rijetki među ljudima. Kada god se strpljivost i zahvalnost nađu kod jednog čovjeka, taj čovjek je postigao svako dobro. Nedostaci u čovjekovom robovanju Allahu srazmjerni su njegovim nedostacima u ova dva svojstva.

Strpljivost i zahvalnost su zajedno spomenuti u brojnim šerijatskim tekstovima, a među njima su i Allahove riječi: U tome su dokazi za svakog strpljivog i zahvalnog.

Es-Sabbar je onaj koji je puno strpljiv u poteškoćama, a strpljivost je suzdržavanje duše od očaja i srdžbe, jezika od žalbe i postupaka od onoga što nije pohvaljeno. Kaže se da se istinska strpljivost ogleda u suzdržavanju od nečega.

Eš-Šekur je onaj ko je puno zahvalan Allahu na blagodatima. Zahvalnost je priznanje blagodati i dobra, njihovo širenje i govor o njima. Ovaj izraz se koristi za kamilu čije vime je ispunjeno mlijekom.

U podsjećanju na Allahove blagodati, ali i iskušenja i nedaće jasni su dokazi i argumenti Allahove jednoće, Njegove snage, moći, znanja i mudrosti. To su dokazi za svakog čovjeka koji je zahvalan na blagodatima i strpljiv u iskušenjima i nedaćama. Ibn Džerir et-Taberi, tumačeći ranije navedeni ajet, kaže da je u danima koji su protekli, u kojima je Uzvišeni Allah izlio Svoje blagodati na Svoje robove dokaz i argument. U njima je opomena i pouka za sve strpljive i zahvalne, za one koji strpljivo rade u pokornosti Uzvišenom Allahu i za one koji su zahvalni na Allahovim blagodatima.

El-Kasimi kaže: „Uzvišeni Allah se ovdje obraća svakom vjerniku, jer su strpljivost i zahvalnost drugo ime za vjernika. U ajetu se prvo spominje strpljivost pa onda zahvalnost, jer je zahvalnost posljedica strpljivosti.“

U ajetu se ističu dva svojstva, svojstvo strpljivosti i svojstvo zahvalnosti, jer je u njima suština pouke i poruke koju čovjek treba prihvatiti i ova dva svojstva najbolje ukazuju na značenje Allahove jednoće i moći.

Uzvišeni Allah je spojio ova dva svojstva na jednom mjestu ukazujući tako da iskreni vjernik ni u jednoj situaciji nije lišen ovih svojstava. U stalnom je dobru sve dok pri sebi ima zahvalnost i strpljivost. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Divan li je slučaj vjernika. On je uvijek na dobru i takva situacija je samo s vjernikom. Ako ga zadesi ono što mu je drago, on zahvali Allahu i bude mu dobro. Ako ga zadesi nedaća, on osabura, pa i to bude dobro za njega.“ (Muslim)

Ibn Hadžer, r.h., je kazao: „Zahvalnost u sebi obuhvata i strpljivost u činjenju dobra i strpljivost u sustezanju od grijeha. Zahvalnost je neminovna posljedica strpljivosti i strpljivost se ne može upotpuniti bez zahvalnosti, kao ni zahvalnost bez strpljivosti. Kada nestane jednog svojstva, nestane i drugog. Kada čovjek uživa ljepotu nekih blagodati treba biti i zahvalan i strpljiv. Zahvalnost je ovdje jasna, ali o kakvoj strpljivosti je riječ? O strpljivosti u sustezanju od griješenja Uzvišenom Allahu! Isto tako, ko bude u iskušenju, obavezan je saburati i biti zahvalan. Strpljivost je u ovom slučaju jasna, a zahvalnost podrazumijeva izvršenje onoga što je Allah čovjeku propisao i u situaciji iskušenja. Čovjek je dužan robovati Allahu u trenucima iskušenja, kao što je dužan robovati mu i u trenucima rahatluka.“

Znaj da su i strpljivost i zahvalnost svojstvo Allahovih poslanika. Allahov zakon prema Njegovim vjerovjesnicima i poslanicima jeste da ih je iskušavao nedaćama, ali i lijepim iskušenjima kako bi kod njih izgradio ova dva svojstva. Kao što je u prethodnom hadisu rečeno, čovjek je uvijek u jednoj od dvije situacije, ili u ugodnosti ili u neprijatnosti. Ako je u blagodatima, onda mu je obavezna zahvalnost i strpljivost. U toj situaciji zahvalnost je ta koja učvršćuje i veže blagodati, kao i garant njihovog povećanja. Strpljivost u trenucima blagodati i dobra se ogleda u ustručavanju od svih onih stvari koje kvare blagodati i činjenju onih koje garantiraju njihovo očuvanje. Takva osoba je u većoj potrebi za strpljivošću od one koja je u iskušenjima.

Iz ovoga shvatamo značenje izraza „zahvalni bogataš i strpljivi siromah“ – i jedan i drugi su potrebni strpljivosti i zahvalnosti, ali nekada strpljivost bogatog može biti potpunija od strpljivosti siromašnog, kao što nekada zahvalnost siromašnog može biti potpunija od zahvalnosti bogatog.

O vrijednostima strpljivosti i zahvalnosti govori i predaja koja se prenosi od Sahbere koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj kome nešto bude dato, pa zahvali, ko bude iskušan pa se strpi, ko učini nasilje, pa zatraži oprost, kome se učini nasilje pa oprosti…“ – pa je Poslanik, s.a.v.s., zašutio, a ashabi upitaše: „Allahov Poslaniče, šta je s njim?“ Poslanik, s.a.v.s., reče: „Njima pripada sigurnost i oni su upućeni na Pravi put.“

Ibn Ebi Dunja i el-Bejheki prenose od Amira da je kazao: „Zahvalnost je polovina imana, i strpljivost je polovina imana, a čvrsto uvjerenje je potpun iman.“

El-Bejheki prenosi: „Ebu Sehl Muhammed b. Sulejman je upitan koje svojstvo je vrijednije; zahvalnost ili strpljivost? Pa je odgovorio: „I jedno i drugo su na istom stupnju. Zahvalnost je pratilac ugodnosti i rahatluka, a strpljivost je pratilac poteškoće i iskušenja.“

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj koji jede i zahvalan je Allahu na hrani, u nagradi je poput postača koji je strpljiv na postu.“

U stilistici je poznato da predmeti koji se porede imaju nešto zajedničko. Kako ovo pomiriti ako znamo da je zahvalnost posljedica stanja u kojem dominiraju blagodati, a strpljivost posljedica stanja u kojem dominiraju iskušenja?

Odgovor je jednostavan, poređenje strpljivosti i zahvalnosti ovdje odnosi se na nagradu, a ne na količinu. Ako bismo kazali Zejd je kao Omer, onda ne mislimo da Zejd u svemu sliči Omeru, već samo u nekim svojstvima. Dakle, poređenje ne zahtijeva potpunu identifikaciju jedne stvari s drugom.

Komentator Miškata je kazao: „Zabilježeno je da je zahvalnost polovina imana, a strpljivost druga polovina. Neko može pomisliti da je nagrada za zahvalnost onoga ko jede manja od nagrade za strpljivost onoga ko posti, ali ovdje treba otkloniti zabunu, nagrada je ista.

Ovo se također može protumačiti i na drugi način. Kada čovjek vidi veličinu blagodati koje mu je Allah dao, pa svoje srce ispuni ljubavlju prema Dobročinitelju i tu svoju zahvalnost i ljubav iskaže jezikom, dostigao je stepen postača.“

Strpljiv vjernik navikava svoju dušu u pokornosti Allahu, a zahvalan vjernik navikava svoju dušu u ljubavi prema Allahu, a ono u čemu je njihovo zajedničko svojstvo po kome su slični jeste na najvišem stupnju.

Kako su samo divne riječi Ahmeda b. Nasra ed-Davudija: „Siromaštvo i bogatstvo su Allahov ispit kojim ispituje zahvalnost i strpljivost Svojih robova, kao što u Kur’anu kaže: Mi smo ono što je na Zemlji ukrasom na njoj učinili kako bismo vas iskušali ko će ljepše postupiti. Siromašan i bogat su jedan naspram drugog sa svim onim čemu su izloženi u svom siromaštvu ili bogatstvu.“

El-Bejheki prenosi od Enesa da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko u vjeri bude gledao onoga ko je iznad njega, a u dunjaluku onoga ko je ispod njega, Uzvišeni Allah će ga upisati među strpljive i zahvalne. A onaj ko u vjeri bude gledao na onoga ko je ispod njega, a u dunjaluku na onoga ko je iznad njega, Allah ga neće upisati ni među strpljive ni među zahvalne.“

Jedna od najljepših priča o strpljivosti i zahvalnosti je priča o supruzi Imrana b. Hattana. Ona je bila među najljepšim ženama svoga vremena, a on među najružnijim muškarcima. Jednog dana joj je rekao: „I ja i ti ćemo u Džennet, inšaAllah.“ „Kako to?“ – upitala je ona. On reče: „Ti si mi darivana s takvom ljepotom, pa sam ja zahvalan Allahu na tome. A tebi sam dat ja, pa si strpljiva u tome, a i strpljivi i zahvalni će u Džennet.“

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Aid el-Karni

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba