… Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i koalicija “Mogu, hoću, znam”.

Mirza Jašarević, koordinator u CRP-u, na ovome skupu posvećenom pokretanju inicijative za osnivanje centara za osposobljavanje osoba s invaliditetom, kazao je da mnoge osobe koje su tokom proteklog rata postale invalidima više ne mogu raditi poslove koje su do rata radile i da je, stoga, njima neophodno osposobljavanje za druga zanimanja koja mogu obavljati i prema kojima imaju afiniteta.

Kako je rekao, tako bi bili osposobljeni za učešće na tržištu rada, a mogli bi pokretati i vlastite biznise.

Suvad Zahirović, predsjednik Upravnog odbora u Informativnom centru za osobe s invaliditetom “Lotos” iz Tuzle, istaknuo je da trenutno samo postoje obrazovne institucije za osobe s invaliditetom i nekoliko preduzeća koja interno organiziraju prgrame prekvalifikacije ili dokvalifikacije vezano za njihov proces proizvodnje.

Po njegovim riječima “Lotos” već desetak godina inicira projekte podrške osobama s invaliditetom i uradio je i studiju izvodljivosti o osnivanju centara prekvalifikacije i dokvalifikacije osoba s invaliditetom na području sjeveroistočne BiH, čiji rezultati pokazuju da postoji opći interes za njihovo osnivanje.

“Smatramo da je na neki način, nakon usvajanja Zakona o rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, logičan korak osnivanje centara za profesionalnu rehabilitaciju koji bi osobama s invaliditetom, a koje su na evidenciji zavoda za zapošljavanje ili koje su već prethodno osposobljene za određena zanimanja, omogućili da svoja znanja i vještine prošire ili usvoje nova znanja da bi odgovorili trenutnim potrebama tržišta rada”, kazao je Zahirović.

Šefica Odsjeka za zaštitu osoba s invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Ankica Kostić rekla je da je osnivanje centara za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom u FBiH predviđeno zakonom, ali da tu treba imati u vidu racionalan pristup i da centre treba osnivati tamo gdje su oni najpotrebniji te da, prije svega, treba napraviti jedno istraživanje.

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *