Zahvala pripada Allahu. Neka je salavat i selam na naseg časnog poslanika koji nam je pokazao put do zadovoljstva Allahovog i do Dženneta. To je pravi put, obasjan vrlinama i najboljim moralnim karakteristikama, koje se izgrađuju odjećom čistoće, skrivanja i čestitosti. To je put kojim idu dvije polovine ljudskog društva, muškarac i žena, ka harmoničnom zadovoljstvu i sreći na ovom svijetu i na drugom svijetu.

To je razlog što je Zaštitnik, onaj koji je iznad svake nesavršenosti, propisao hidžab ženama kao obavezu koja će štititi čestitost, čast i iman žene. Zbog nepoštivanja ove obaveze, društva (i muslimanska i nemuslimanska) koja su se udaljila od Allahovog pravog puta, postala su bolesna društva kojima je potreban lijek da bi ih doveo do ozdravljenja i sreće.
Koji su, onda, razlozi koji su doveli do ovakve devijacije?
Postavili smo to pitanje različitim grupama žena od kojih smo dobili deset najčešćih opravdanja. Nakon analize ovih opravdanja, slabost njihovih argumenata postala nam je jasna.

Prvo opravdanje: Jos uvijek nisam uvjerena da je hidžab potreban.

Ovoj sestri postavljamo dva pitanja.

Prvo: Da li je ona iskreno uvjerena u ispravnost islama? Prirodan odgovor jeste: Naravno da je uvjerena, jer ona izgovara- La ilahe illallah!? (Nema boga osim Allaha), što znači da je uvjerena u akidu, a onda kaže: „Muhammedun resulullah!“ (Muhammed je Allahov poslanik), što znači da je uvjerena u islamske zakone (šeri’at). Dakle, ona je uvjerena u islam kao sistem vjerovanja i zakona kojim se ona rukovodi u vlastitom životu.

Drugo: Da li je hidžab dio islamskog zakona (šeri’ata) i da li je obaveza?
Ako je ova sestra iskrena u svojoj namjeri i ako iskreno želi znati istinu, onda bi njen odgovor jedino mogao biti: Da. Jer, Allah, u koga vjeruje, naredio joj je nošenje hidžaba u Svojoj Knjizi (Kur’anu), a Poslanik s.a.w.s. u čiju poruku vjeruje, naredio je nošenje hidžaba u svom sunnetu. Kako nazivamo osobu koja vjeruje u ispravnost islama, ali ipak ne čini ono sto su Allah i Njegov poslanik naredili? Sigurno je da oni ne mogu biti od onih o kojima Allah govori u ovom ajetu: Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: “Slušamo i pokoravamo se!” – oni će uspjeti.” [Sura En-Nur, 51]. Ukratko: ako je sestra uvjerena u islam, kako može biti neuvjerena u njegove naredbe?

Drugo opravdanje: Uvjerena sam u islamsku nošnju, ali moji mi roditelji zabranjuju da ga nosim, a ako ih ne poslušam, ići ću u Džehennem.

Onaj koji je dao odgovor na ovo opravdanje je najbolji od svih Allahovih stvorenja, Allahov poslanik s.a.w.s., a on je rekao: Nema pokornosti stvorenom u nepokornosti Stvoritelju. [Ahmed]

Status roditelja u islamu, naročito majke, veoma je važan. Allah je pokornost roditeljima spomenuo odmah iza obožavanja Njega i Njegovog tevhida, u mnogim ajetima. on je rekao: I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite. [Sura En-Nisaa, 36]

Pokornost roditeljima nije limitirana osim u jednom aspektu, a to je ako oni naređuju nepokornost Allahu. Allah je rekao: A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj [Sura Lukman, 15]. Ako se desi da se roditeljima suprotstavimo kada nas nagovaraju na grijeh, to nas ipak ne smije sprečavati da prema njima budemo dobri i da se ophodimo ljubazno. Allah je u istom ajetu rekao: Prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj.

Ukratko: Kako se možeš pokoravati roditeljima i ne pokoravati se Allahu koji je stvorio i tebe i tvoju majku?

Treće opravdanje: Moja pozicija ne dozvoljava mi da se oblačim po islamskim propisima.

Sestra koja ovo kaže je jedna od ova dva tipa: Ili je iskrena i poštena, ili je lažov koji želi da njen “hidžab” ističe njenu ljepotu, da je atraktivan, “moderan” i skup.
Počet ćemo sa odgovorom iskrenoj i poštenoj sestri. Jesi li svjesna, draga moja sestro, da je nedozvoljeno ženi muslimanki da napusti kuću bez odjeće koja je islamski propisna, te da je svaka muslimanka dužna znati uslove propise islamske odjeće?

Ako si uložila truda i vremena da naučiš ovosvjetske stvari, zar možes zapostaviti učenje onih stvari koje će te spasiti od Allahove kazne i srdžbe nakon smrti!!? Zar Allah ne kaže: Pitajte sljedbenike Knjige (učene ljude) ako ne znate. [Sura En-Nahl, 43]. Zbog toga, moraš da naučiš propise hidžaba.

Nemoj izlaziti bez ispravne odjeće, jer time ćeš tražiti Allahovo zadovoljstvo i šejtanov neuspjeh. Draga moja sestro, ako si zaista iskrena u svojoj namjeri i odlučna u tome, naći ćes hiljade načina olakšanja, a Allah će ti učiniti sve lahkim! Zar Allah nije onaj koji kaže: A onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, on mu je dosta. [Sura Et-Talak, 2-3]?

Što se tiče sestre koja nije iskrena, rekli bismo joj: Čast i pozicija je nesto što je odredio Allah i ono nema veže sa pokazivanjem odjeće i boja, niti sa modnim trendovima. Čast je u pokornosti Allahu i Njegovom poslaniku s.a.w.s, kao i u slijeđenju Allahovih zakona i ispravnog islamskog hidžaba. Poslušaj Allahove riječi: Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji [Sura El-Hudžurat, 13].

Ukratko: Radi sve tako da tražiš Allahovo zadovoljstvo i ulazak u Njegov Džennet i pridaj manje važnosti skupim predmetima i bogatstvima ovog svijeta.

Četvrto opravdanje: Veoma je vruće u mojoj zemlji i ja to teško podnosim. Kako bi mi tek bilo da nosim hidžab?

Allah nam daje jedan primjer: Reci: “Džehennemska vatra je još vruća!” – kad bi o¬ni samo znali! [Sura Et-Tevba 9:81] Kako možeš upoređivati vrućinu u tvojoj zemlji i vrućinu džehennemske vatre?
Znaj, sestro moja, da te je šejtan uhvatio u jednu od svojih slabih zamki da bi te poveo iz vrućine ovog svijeta u vrućinu džehennemske vatre. Oslobodi se iz ove zamke, a vrućinu sunca gledaj kao blagodat, a ne teškoću, posebno jer te ono može podsjetiti na Allahovu kaznu koja je mnogo veća od vrućine koju ti sada osjećaš. Vrati se Allahovoj naredbi i žrtvuj ovosvjetsku udobnost na putu spasa od Džehennema, o kojem Allah kaže: U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine. [Sura En-Naba’, 24-25].

Ukratko: Put do Dženneta je težak i zahtijeva trud, a put do Džehennema je pun želja i čežnji.

Peto opravdanje: Ako sad počnem nositi hidžab, bojim se da ću ga poslije skinuti, jer sam viđala mnoge koje su to uradile!!

Ovoj sestri kažem: Kada bi svako primjenjivao tvoju logiku, napustili bi vjeru u potpunosti! Napustili bi namaz u strahu da će ga napustiti poslije. Napustili bi post u Ramazanu jer bi se mnogi bojali da će ga poslije napustiti? Zar ne vidis kako te šejtan zarobio u svoju zamku i odvratio te od pravog puta?
Allah voli kontinuiranu pokornost, čak i ako je mala ili samo preporučena. A šta je sa o¬nim što je apsolutna obaveza, kao što je nošenje hidžaba?! Poslanik s.a.w.s je rekao: Allahu najdraže dijelo je malo, ali redovno djelo. Zašto nisi pokušala da nađeš uzroke što su te druge žene skinule hidžab, tako da bi ti mogla da izbjegavaš te uzroke i da se trudiš otkloniti ih? Zašto nisi potražila načine ohrabrivanja i stjecanja jačine imana tako da ih se možeš držati? Jedan od ovih načina je i dova Allahu da učini srce čvrstim u vjeri, kao što je molio Poslanik s.a.w.s. Drugi načini su namaz i svjesnost, kao što je Allah rekao: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti. [Sura El-Bekare, 45,46]
Među drugim načinima koji vode do jačeg imana su pridržavanje islamskih naredaba, a jedan od njih je sigurno i nošenje hidžaba.

Ukratko: Kada osjetiš slatkoću imana, nećeš više zapostaviti Allahove naredbe čim ih jednom počneš primjenjivati.

Šesto opravdanje: Ako počnem nositi hidžab, niko me neće htjeti oženiti, pa ću odložiti hidžab do udaje.

Bilo koji muškarac koji želi da si nepokrivena i da se otkrivas u javnosti uprkos tome što to predstavlja nepokornost Allahu, nije vrijedan da ti bude muž uopće. To bi bio muž koji nema osjećaj da zaštiti ono što Allah od nas želi, i neće ti pomoći na bilo koji način da uđeš u Džennet ili da izbjegneš Džehennem. Dom čiji temelj je nepokornost Allahu može biti dom u koji Allah da bijedu i teškoće i na ovom i na nom svijetu. Kao što je Allah rekao: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. [Sura Ta Ha, 124]

Brak je blagodat od Allaha. Koliko pokrivenih žena je udato, a koliko je nepokrivenih još neudato” Ako bi ti rekla ““moje nepokrivanje je samo način da ostvarim dobar brak”, znaj da se u islamu dobar cilj ne može postići kroz neispravan način. Ako je cilj častan, onda se mora postići putem čistih i dobrih metoda.

Ukratko: Nema blagoslova u braku koji je zasnovan na grijehu i neispravnosti.

Sedmo opravdanje: Ne nosim hidžab zbog onog što je Allah rekao: I o blagodati Gospodara svoga kazuj![Sura Ed-Duha 93:11]. Kako mogu biti pokrivena kada mi je Allah dao prelijepu kosu i očaravajuću ljepotu”

Ova sestra se pridržava Allahove Knjige i njegovih naredaba samo dok se oni poklapaju sa njenim ličnim željama i shvatanjima! ona zapostavlja ¬ne stvari koje joj nisu po volji. Ako nije to u pitanju, zašto ona onda ne slijedi ajet: I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje [Sura En-Nur 24:31] i Allahove rijeći: O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. [Sura El-Ahzab, 59]?

Ovakvom izjavom, sestro moja, ti si za sebe napravila zakon od onoga sto je Allah strogo zabranio, a to je uljepšavanje i otrkivanje. Razlog za to je:
Nedostatak želje kod tebe da se pridržavaš naredbe. Najveća blagodat koju nam je Allah dao je iman i pravi put, a među njima je islamski hidžab. Zašto onda ne pokazuješ i ne govoriš o ovim najvećim blagodatima koji su ti dati?

Ukratko: Zar ima veća blagodat za ženu od imana i hidžaba?

Osmo opravdanje: Znam da je hidžab obavezan, ali nosit ću ga kada me Allah uputi da to učinim.

Pitamo ovu sestru koje planove ili korake misli preduzeti dok ne prihvati Božije uputstvo? Mi znamo da je Allah u Svojoj mudrosti dao uzrok ili način za sve. Zbog toga, bolesni ljudi uzimaju lijek da ozdrave, putnik koristi vozilo da bi stigao na mjesto odredišta, i mnogo drugih primjera.
Da li se ova sestra ozbiljno potrudila da traži pravi put i ispravne načine da ga slijedi, kao što je dova Allahu, jer u Kur’anu se kaže: Uputi nas na Pravi put [Sura El-Fatiha 1:5]. Drugi načini su druženje sa pobožnim sestrama – jer one će joj pomoći u tome da se vrati na pravi put i da je savjetuju dok je Allah ne uputi i ne da joj veći iman. Ona bi se onda pridržavala Allahovih naredaba i počela nositi hidžab koji je obaveza vjernicama.

Ukratko: Ako je ova sestra zaista ozbiljna i iskrena, treba da potraži sve načine da dođe do pravog puta.

Deveto opravdanje: Nije još vrijeme za hidžab, još uvijek sam premlada ga nosim. Nosit ću ga kada budem starija i nakon što odem na Hadždž!

Melek smrti, sestro moja, posjećuje te i čeka na tvojim vratima da mu Allah izda naredbu, a to može biti u bilo kojem momentu tvog života. Allah je rekao:  i kad dode njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati. [Sura Al-A’raf 7:34].

Smrt, sestro moja, ne pravi razliku između mladog ili starog čovjeka. Smrt može doći u času kada si ti u stanju velike nepokornosti i grijeha. Sestro moja, treba da se nadmećeš u pokornosti sa onima koji se nadmeću da poslušaju Allahove naredbe: Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za o¬ne koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. [Sura El-Hadid 57:21]. Sestro, ne zaboravi na Allaha ili će o¬n zaboraviti na tebe tako što neće spustiti milost Svoju na tebe u ovom životu i u drugom životu. Zaboravljaš na svoju vlastitu dušu time što ne svojoj duši ne daješ njegovo pravo da se pokorava Allahu i da Ga obožava.
Allah je rekao o licemjerima: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je o¬n učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici. [Sura El-Hashr, 19]
Sestro moja, nosi hidžab u svojoj mladosti, jer Allahova kazna je velika i o¬n će te pitati na Sudnjem danu za tvoju mladost i za svaki moment tvog života.

Ukratko: Nemoj da pretpostavljaš da će doći budućnost koju planiraš. Kako možeš garantovati da ćeš živjeti sutra?

Deseto opravdanje: Bojim se da ako nosim islamsku odjeću, bit ću označena kao da pripadam nekoj grupi.

Sestro moja u islamu, postoje samo dvije grupe u islamu, a o¬ne su obje spomenute u Allahovoj Knjizi.
Prva grupa je Allahova grupa kojoj on daje pobjedu zbog njihove pokornosti. Druga grupa je grupa prokletog šejtana koji se ne pokorava Milostivom i koji povećava nered na zemlji. Kada se ti čvrsto držiš Allahovih naredaba, a među njima je i nošenje hidžaba, postaješ dio grupe bliske Allahu. Kada se uljepšavaš na neislamski način i pokazuješ svoje čari, onda si u istoj grupi sa šejtanom i njegovim prijateljima.

Zar ne vidiš kako trčiš od Allaha šejtanu, zamjenjujući loše za dobro? Trči, sestro moja, Allahu i slijedi Njegov put: Zato požurite Allahu, ja (Muhammed) sam vam od Njega da vas javno upozorim. [Sura Ez-Zarijat, 50]. Hidžab je način obožavanja i obaveza koja nije podložna mišljenjima ljudi, njihovim orijentacijama i izboru, jer onaj koji je naredio hidžab je Mudri Stvoritelj.

Ukratko: U traženju Allahovog zadovoljstva, u nadi za Njegovu milost i uspjeh u Njegovom Džennetu, odbaci sve šejtanove spletke i nagovaranja! Drži se čvrsto Allahovih zakona i slijedi primjer majki pravovjernih i ashaba žena.

Zaključak: Tvoje tijelo je na pokazivanju na šejtanovom tržištu, zavodi srca muškaraca; tvoja frizura, uska odjeća koja pokazuje svaki detalj tvog tijela, kratke haljine koje pokazuju tvoje noge, ukrašena i namirisana odjeća – izaziva srdžbu Milostivog i pruža zadovoljstvo šejtanu! Svaki dan koji provedeš u ovom stanju odvodi te dalje od Allaha i dovodi bliže šejtanu. Svaki dan dovodi te bliže kaburu, a melek smrti je spreman da uzme tvoju dušu.

Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.” [Sura Ali ‘Imran, 185]

Uhvati voz pokajanja, sestro moja, prije nego što prođe tvoju stanicu. Razmisli o tome, sestro moja, sada- prije nego što bude prekasno!

Preuzeto: www.islamway.com
Prevodi i obrada: sestra Radikal

Leave a Reply

*

captcha *